Søknad på NTG-U Bærum AS 2017-18
Fyll ut
 
Etternavn: *

(fyll inn barnets etternavn):
 
Fornavn og evt. mellomnavn: *

(fyll inn barnets fornavn og eventuelt mellomnavn):
 
Personnummer: *

(11 siffer uten punktum eller mellomrom):
 
Folkeregistrert  adresse: *

(den adresse søkeren står oppført med i folkeregisteret):
 
Postnummer: *

 
Poststed: *

 
Kommune: *

 
Fylke: *

 
Hvilket 2. fremmedspråk har søkeren hatt på ungdomsskolen så langt?

(gjelder bare søkere til 9. og 10. trinn):

 
Skriv inn hvilket fag søker har hatt i stedet for spansk/tysk:

 
Søknad om opptak på: *


 
Hovedidrett: *

(skriv inn bare en idrett):
 
Klubb:

 
Eventuell annen idrett:

(skriv inn bare en idrett):
 
Posisjon på banen:

(gjelder bare lagidretter):
 
FORESATT 1:

 
Foresatt 1 etternavn: *

 
Foresatt 1 fornavn og evt. mellomnavn: *

 
Foresatt 1 adresse: *

 
Foresatt 1 postnummer: *

 
Foresatt 1 poststed: *

 
Foresatt 1 telefonnummer hjem:

 
Foresatt 1 mobilnummer: *

 
FORESATT 2:

 
Foresatt 2 etternavn:

 
Foresatt 2 fornavn og evt. mellomnavn:

 
Foresatt 2 adresse:

 
Foresatt 2 postnummer:

 
Foresatt 2 poststed:

 
Foresatt 2 telefon hjem:

 
Foresatt 2 mobilnummer:

Powered by Typeform